0
HU
7 útvonal 33 megállóminden amit látni kell
48 órán át érvényes jegy
25 nyelvű audio-guide
Videó
Email: sales@programcentrum.hu    Tel.: (+36) 1 317-7767
Bónuszfüzet Bónuszfüzet
Program Centrum
header
7 útvonal 33 megálló
48 órán át érvényes jegy
25 nyelvű audio-guide
sales@programcentrum.hu
Tel.: (+36) 1 317-7767

Adatvédelem

A jelen honlap használója a személyes adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát.

Minden olyan esetben, amikor személyes adatok megadását kérjünk a honlap használójától, a használó szabadon dönthetn arról, megadja-e a kért információkat. Amennyiben a használó nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Regisztrációs adatok tárolása

A jelen honlap bizonyos részei csak külön regisztrált felhasználók számára hozzáférhetőek. A felhasználó az általa kitöltött online-regisztrációslap elküldésével igazolja, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelőek, valamint hogy az adatlap kérdéseire a valóságnak megfelelő válaszokat adta. A felhasználó a kitöltött online-adatlap elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a regisztráció során megadott adatait a Program Centrum Kft. feldolgozza, belső rendszerében és a kapcsolódó vállalkozásoknak továbbítsa, és ők azokat szintén feldolgozhassák, használhassák és továbbíthassák.

Adatvédelem

Amennyiben a jelen honlapon személyi illetve céges adatok begépelésének lehetősége (e-mail címek, nevek, címek, bankkártya adatok stb.) adott, úgy ezen adatok rendelkezésre bocsátása a használó részéről kifejezetten önkéntes alapú.

A Program Centrum Kft. hatáskörében megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelés biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényre juttatásához szükségesek. A Program Centrum Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja:

  • a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
  • a szolgáltatások technikai működtetése, a megrendelt szolgáltatások ügyfeleink részére történő eljuttatása;
  • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
  • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;
  • hírlevelek eljuttatása;
  • a honlap tartalmának fejlesztése.

A felhasználó azonosítását azokban az esetekben kérjük, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.

Az adatkezelés jogalapja a honlap használójának önkéntes hozzájárulása.

A honlap használói által megadott személyes adatokhoz a Program Centrum Kft. munkatársai férhetnek hozzá.

A Program Centrum Kft. az általa kezelt személyes adatokat kizárólag törvényi felhatalmazás vagy kötelezés alapján, vagy az érintett hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az ilyen átadás vagy nyilvánosságra hozatal céljából megadott adatok esetében.

Az érintett személy tájékoztatás-kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős munkatársunkkal az alábbi e-mail címen: sales@programcentrum.hu

A személyes adatok védelméhez való jog sérelme esetén az adatvédelmi biztos közreműködését lehet kérni a probléma orvoslása érdekében, vagy bíróság előtt érvényesíthetőek a honlap használóinak igényei. 

Válasszon túrát!
20%
online kedvezmény
Bónuszfüzet
  • Egy évig érvényes
  • Ingyenes vezetett gyalogtúra és bicikli bérlés
  • Ingyenes gulyás leves, sör és rövidital
  • Több mint 20 kupon, amivel kedvezményesen látogathat el múzeumokba, fürdőkbe, éttermekbe Budapest egész területén
Budapest Card
Budapest Card 24hBudapest Card 48hBudapest Card 72h